Wat zijn de kosten van factoring?

26 May 2017 - Jolanda Talen

Kiezen voor factoring om uw cash flow te verbeteren en uw bedrijf te laten groeien kan doorslaggevend zijn. De juiste oplossing zorgt voor meer verkoop en geeft een groeistimulans, de verkeerde keuze met torenhoge kosten kan alles erger maken.

Wat heeft invloed op factoring kosten?

Er zijn twee cruciale onderdelen die veel invloed hebben op de kosten van factoring. Die bestaan uit het risico dat de factormaatschappij neemt door uw facturen op te kopen en het factuurvolume. Transacties met een laag risico in grote aantallen kwalificeren vaak voor lagere factoring kosten. Aan de andere kant zullen transacties met een hoog risico en een laag volume doorgaans zorgen voor een hogere factoring fee.

Een factormaatschappij bepaalt het risico en volume door een oordeel te vellen over volgende eigenschappen:

Uw maandelijkse factuurvolume

De factoring sector draait op factuurvolume. Grotere volumes geven je meer kortingen. Dat wil dus zeggen dat als je meer verkopen genereert je een lagere factoring fee mag verwachten. Het volume is verreweg de belangrijkste variabele die gebruikt wordt om het tarief te bepalen.

De waarde van elke factuur

Het werk binnen een factormaatschappij is zeer arbeidsintensief, dus de waarde van uw factuur telt mee... althans tot op zekere hoogte. Het is bijvoorbeeld makkelijker om één factuur van €10.000- te verwerken dan tien facturen van €1.000-. Hoewel ze beide €10.000- bedragen, neemt het verwerken van tien facturen bijna tien keer meer tijd in beslag. Dit heeft invloed op uw kosten.

En hoewel tien facturen van €10.000- dan weer meer tijd in beslag nemen dan één factuur van €100.000-, zal de factoring fee bijna hetzelfde zijn. Waarom? Omdat de waarde van de individuele facturen groot genoeg zijn om de inkomsten te genereren die nodig zijn om de arbeidskosten te dekken.

Uw sector

De bedrijfssector is ook van invloed op de factoring kosten. Bedrijfstakken die als een laag risico beschouwd worden - zoals transport, personeelsuitzending en consulting - krijgen vaak een lagere factoring fee dan andere sectoren.

De kredietwaardigheid van uw klanten

In tegenstelling tot wat de meeste mensen geloven, heeft de kredietwaardigheid van uw klanten slechts weinig invloed op uw factoring kosten. Het heeft een beetje invloed, maar is meestal niet zo doorslaggevend (er zijn uitzonderingen). In plaats daarvan wordt kredietwaardigheid gebruikt als een hulpmiddel om te bepalen of een factuur gefinancierd zal worden of niet.

De stabiliteit van uw bedrijf

Factormaatschappijen beoordelen de stabiliteit van uw bedrijf en de voorgeschiedenis om een tariefbeslissing te nemen. Bedrijven met een lange, stabiele voorgeschiedenis worden als veilig beschouwd. Ze krijgen dus iets lagere tarieven. Nieuwe bedrijven daarentegen, worden als riskant beschouwd en krijgen dus hogere tarieven.

Elke factormaatschappij is anders en het kan zijn dat zij op een andere manier oordelen.

Gemiddelde kosten van factoring

We willen je niet met lege handen naar huis sturen, dus geven we je graag een idee van wat de meeste factormaatschappij aanrekenen. Tarieven variëren van 2% tot 5% en voorschotten zullen zo'n 70% tot 90% bedragen. Factoring fee en bevoorschottingspercentage zijn afhankelijk van volume, bedrijfstak en de andere variabelen die we besproken hebben.

Rekenvoorbeeld / 3% fee

Factuurbedrag excl. btw € 2.000,-
Factuurbedrag incl. btw € 2.420,-

Factoringkosten

excl. btw € 2.420,- * 3% = € 72,60
incl. btw € 72,60 + 21% btw = € 87,85

Directe uitbetaling

€ 2.420 * 90% =
€ 2.178 - € 87,85 = € 2.090,15

Op zoek naar een factormaatschappij?

Wij zijn één van de beste factormaatschappijen in Nederland. Als je graag een offerte wil hebben, vul dan ons online formulier in of bel ons via 085 - 30 123 78

Vragen over dit artikel? Neem gerust even contact op met Port Finance voor extra uitleg!

  085 - 30 123 78

Schrijf je nu in voor onze tips en informatie.

Nieuwsbrief